Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców Drukuj
Rada Rodziców
czwartek, 14 listopada 2013 14:53

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLNO-GIMNAZJALNYM ZESPOLE SZKÓŁ W MIŁKOWICACH

 
Rada Rodziców Drukuj
Rada Rodziców
poniedziałek, 14 czerwca 2010 08:35

Rada Rodziców jest organem obligatoryjnym reprezentującym rodziców. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa regulamin przyjęty na zebraniu ogólnym, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

Regulamin Rady Rodziców uszczegóławia:

 1. Okres kadencji.
 2. Tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców.
 3. Organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji.
 4. Tryb podejmowania uchwał.
 5. Zasady wydatkowania funduszy.

Do zadań Rady Rodziców należy współpraca z organami zespołu szkół w sprawach organizacji kształcenia i wychowania:

 1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy zespołu szkół.
 2. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla zespołu szkół na sprzęt, pomoce i nagrody dla uczniów.
 3. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
 4. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom.
 5. Współorganizowanie imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży.
 6. Występowanie do dyrektora Zespołu Szkół i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu szkół.


Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektów kształcenia lub wychowania. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora. Ustala wysokość składek rodziców w danym roku szkolnym oraz sposób ich wydatkowania określony rocznym planem finansowym zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

 

 

RADA RODZICÓW  -  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

LP.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Anna Predkiel

Przewodnicząca

2

Małgorzata Klimek

Zastępca przewodniczącego

3

Agnieszka Turczyn

Skarbnik

4

Angelika Zimorska

Sekretarz

 

 

KOMISJA REWIZYJNA – ROK SZKOLNY 2019/2020

 Beata Figurska-Czubak
Kamila Wilk
Sylwia Matyszczak

 

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:


PKO BP SA Odział w Legnicy

numer:  75 1020 4027 0000 1302 1194 3513


 


Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information