Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 25 marca 2020 09:49

Szanowni Rodzice.
W związku z decyzją o przedłużeniu stanu izolacji uczniów do Świąt Wielkanocnych przesyłam zasady kształcenia na odległość oraz monitorowania i oceniania postępów uczniów w nauce. Zdalne nauczanie jest dla nas i  być może dla Państwa i Państwa dzieci z różnych powodów uciążliwe. Wymaga samodyscypliny od uczniów i dostępu do e-dziennika. Jednak  nie mamy innego wyjścia. Liczę na Państwa wyrozumiałość  i współpracę. Mam  nadzieję, że nauczyciele wykażą się zrozumieniem w stosunku do uczniów zwłaszcza, jeśli zgłoszą im Państwo ewentualne problemy.

Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach:

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, które są dla nas obowiązkowe, w celu realizacji programów nauczania od dnia 25 marca  do przerwy świątecznej (lub w razie potrzeby dłużej) kształcimy na odległość głównie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy epodręczniki, platformy WSIP oraz materiałów dydaktycznych opracowywanych. Nauczyciele mogą się wspomagać różnymi formami kontaktu (telefon, skype, komunikatory społecznościowe, itp.).
 2. Od dnia 25.03.2020 r. e-lekcje będą wysyłane uczniom do godz. 9 w dniu, kiedy w planie lekcji jest dany przedmiot. Tematy mogą być również wysyłane w sposób dotychczasowy – uzgodniony z rodzicami np. w klasach 1-3.  Ilość materiału będzie proporcjonalna do ilości godzin w planie lekcji i dostosowana do możliwości uczniów. Jeśli uczniowie otrzymali już materiał do nauki na ten tydzień zasada będzie funkcjonowała od poniedziałku 30 marca.
 3. Nauczyciele wykorzystując narzędzia zdalne oraz otrzymywane informacje zwrotne będą odnotowywać frekwencję ucznia. Od 25.03 w dzienniku lekcyjnym będą zapisywane tematy lekcji.
 4. E-lekcje oparte będą na materiałach przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, lekcji ze strony https://epodreczniki.pl/, innych materiałów i stron proponowanych przez MEN, zasobów CKE, filmów, materiałów dodatkowych oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, w tym testów i zadań on-line.
 5. Uczniowie są zobowiązani do realizacji materiału przy wsparciu nauczyciela i wykonywania zadań.
 6. Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom zadania będą ocenione zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania. W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania w terminie do dziennika będzie wpisany „ - ‘’,  a uczniowi i rodzicom zostaną udzielone wskazówki w celu umożliwienia prawidłowego wywiązania się z zadania w przedłużonym terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Każdy uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego (w dniach od poniedziałku do piątku) logowania w dzienniku i odczytywania wiadomości. Brak dostępu do dziennika i inne problemy związane z e-edukacją należy zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu.
 8. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem zajęć i są dostępni w tych godzinach dla uczniów.  Poza godzinami pracy  kontakt  z rodzicami jest możliwy poprzez e-dziennik lub w innej formie  po uzgodnieniu z nauczycielem.  

Ocenianie postępów ucznia:

 1. Nauczyciele realizują podstawę programową i wdrażają system powtórzenia i utrwalania materiału dydaktycznego zrealizowanego do dnia zawieszenia zajęć w szkole poprzez zalecane i sprawdzone platformy edukacyjne.
 2. Do monitorowania i oceniania postępów ucznia nauczyciele będą wykorzystywać:
 • samosprawdzające testy wiedzy (np.: Quizizz …)
 • metodę pytań i odpowiedzi (Skype, Messenger, maile…)
 • prace pisemne inne wytwory uczniów wysyłane do nauczyciela
 • sporządzanie notatek, rozwiązania ćwiczeń i zadań w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, które będą  ocenione po powrocie do szkoły.
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information